نوول وود طراح و مجری فضاهای باز و داخلی با انواع چوبهای وارداتی مرغوب و کمیاب،آماده ارایه خدمات با شرکتها و کارفرمایان و سازندگان میباشد.