نمونه متریال فضای باز

روسی _ اس _ ایپه _ بامبو _ (چوب پلاست)