نمونه متریال فضای داخلی

گردو آمریکایی – دیبتو آفریقایی – ونگه آفریقایی – رزوود برزیل – تیک آفریقایی – ساپلی – دبما آفریقایی – اکومه امارانته برزیل – ایراکو – ایوس آفریقایی – اش آمریکایی – بلوط قرمز پوکولی آمریکایی – بوبینگا آفریقایی – پادوک آفریقایی – شاه بلوط گرجستان – اوانکول آفریقایی – ملچ گرجستان و گردو ایرانی